Boekreview Storytelling als innerlijk kompas: het verhaal van Springmuis

Het Indiaanse verhaal van Springmuis hoorde ik voor het eerst vertellen door Henk Hofman bij een cursus van de Storytelling Academy. Een magisch verhaal dat aanzet tot zelfreflectie.

Storytelling als innerlijk kompas: “Het verhaal van springmuis” is geschreven door Ruud Spaargaren, Marius Gosschalk en Henk Hofman. Ze gebruiken het verhaal als basis voor trainingen in het bedrijfsleven. Trainingen voor individuen, teams, organisaties en leidinggevenden.

Doel van het boek
“Springmuis” is een verhaal met een boodschap. De muis transformeert tijdens zijn reis. Het verhaal heeft veel aanknopingspunten voor de luisteraars om te reflecteren op zichzelf. Omdat leiderschap begint bij jezelf. Het verhaal is in zijn geheel opgenomen in het boek. Met uitleg en invalshoeken voor trainingen. De schrijvers hopen dat het verhaal nog velen zal inspireren.

Aanleiding voor het boek
De heer Paul de Blot SJ heeft de schrijvers voorgesteld een publicatie over het verhaal te maken om een groter podium voor het verhaal te creëren. Hij had het verhaal een aantal keren horen vertellen en gemerkt hoe het verhaal de harten van de mensen raakte.
In 2006 werd de heer De Blot hoogleraar in organisatievernieuwing met de leerstoel Business Spiritualiteit. Binnen businessspiritualiteit neemt Storytelling een prominente plaats in. Met “Springmuis” willen de schrijvers een bijdrage leveren aan business spiritualiteit.
De schrijvers beschouwen de heer De Blot als gids.

Opbouw van het boek
Het verhaal van Springmuis is integraal opgenomen.
Vervolgens wordt de link met innerlijk leiderschap gelegd, wordt de link met de Reis van de Held van Joseph Campbell gelegd en wordt de transformatie van Springmuis besproken als tocht door het Medicijnwiel (het verhaal van Springmuis is afkomstig van een legende van de Noord Amerikaanse vlakte-indianen).
En vervolgens – en dat is een heel leuk onderdeel voor Storytellers die met organisational storytelling aan de slag willen – worden verschillende invalshoeken gegeven om bij trainingen het verhaal te benaderen, met daarbij te stellen vragen. Denk aan “de rode draad die door het verhaal loopt”, “verbindingen maken met je eigen levensverhaal” of behandeling van een thema. En verder enkele door de schrijvers beproefde werkmethoden.

Praktijkvoorbeeld
Je kunt het verhaal bijvoorbeeld gebruiken om de deelnemers aan de trainingen verbinding te laten maken met het eigen levensverhaal. Door het stellen van een vraag: welk moment in het verhaal heeft jou getroffen en wat heeft dit met jouw eigen levensverhaal te maken?

Het verhaal van Springmuis
Zonde om hier een samenvatting van te plaatsen. Lees het vooral zelf of – nog beter – kijk of je 1 van de schrijvers het verhaal kunt horen vertellen. Het verhaal raakt in ieder geval de belangrijke kenmerken van innerlijk leiderschap. Bijvoorbeeld: “stel je oordeel uit”, ” ‘nat gaan’ is onvermijdelijk”, “ken je grenzen”.

Nawoord Tex Gunning
De heer Tex Gunning, huidig CEO van TNT Express, heeft voor Springmuis een nawoord geschreven, “Storytelling in het bedrijfsleven”.
Hij geeft aan dat Storytelling belangrijk is voor leiders. Dit omdat een intrinsieke motivatie kan ontstaan waardoor mensen in beweging willen komen, waar ze door verhalen geraakt worden op het niveau van het hart. Hij gaat verder in op wat een goed verhaal is, hoe je het kiest en op Springmuis.

Wil je het boek bestellen?
Het verhaal van Springmuis is uitgebracht in eigen beheer. Het is in ieder geval te verkrijgen via Henk Hofman.

Meer weten over businessspiritualiteit?
Op de site van de heer De Blot is een gratis e-book over business spiritualiteit te krijgen. Het gaat in ieder geval om zaken doen vanuit de diepste zingeving en spirituele kracht van de organisatie zelf. Waarbij het naast betere prestatie en hogere winst ook om menselijk welzijn gaat. Zingeving van de mens staat centraal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *